15 49.0138 8.38624 both 1 both 0 4000 1 1 horizontal https://seven.services/blog 300

Brend və marka anlayışlarının bir-birindən fərqli cəhətləri

brend-marka-brand

Brend

“Brend” sözünün mənası, demək olar ki, bir xüsusiyyəti istisna olmaqla, bir markanın tərifindən fərqlənmir. Belə ki, onun fərqli xüsusuiyyətləri və  görünüşləri yalnız xidmətlərinin və ya məhsullarının rəqiblərindən fərqli olmaları demək deyil, eyni zamanda hədəf auditoriyası tərəfindən tanınması və müəyyən populyarlıq qazanmasıdır. Başqa sözlə desək istehlakçıların diqqət və sevgisini qazanmış tanınmış markadır. Brend və ticarət markası arasındakı fərq onun korporativ identifikasiyası, adı, istehlakçılar tərəfindən tanınmasıdır. Bundan əlavə brend bazarın müəyyən hissəsinin sadiqliyini qazandığı üçün bazarda onun adı altında satılan məhsullar və ya xidmətlər tələb olunur.

Marka

Marka anlayışı tamamilə fərqli bir anlayışdır. Ticarət markası qeydiyyatdan keçmiş  bir ticarət nişanıdır və birbaşa hüquqa sahibdir. Yəni ticarət nişanı markanın hüquqi sənədidir və onun funksiyası hüquqi müdafiədir. O belə bir markanın mövcudluğunu təsdiqləyir və müəyyən bir şəxsin və ya şirkətin intellektual mülkiyyətidir. Bir ticarət nişanının qeydiyyatı üçün 3 variant var:

  • şifahi,
  • qrafik,
  • birləşmiş (şifahi + qrafik)

Beləliklə, bir marka və brend arasındakı fərqi aydınlaşdıra bilərik. Belə ki, marka bir məhsulun və ya xidmətin qeydiyyatdan keçmiş fərqli bir markasıdır, digəri isə istehlakçılar tərəfindən tanınan müəyyən bir məhsul və ya xidmətdir. Məsələn, bir şəxsin adını müqayisə edək. Şəxsiyyət vəsiqəsindəki rəsmi qeydiyyatdan keçmiş ad, soyad və ata adı bir ticarət nişanıdır amma milyonlarla insan tərəfindən tanınan bir məşhur şəxsin adı isə artıq bir brenddir.

İstehlakçılar üçün brendin əhəmiyyəti

brend-marka-brand

Brend üç əsas səbəbdən istehlakçı üçün böyük əhəmiyyət daşıyır:

  1. riskləri azaldır,
  2. məmnunluğu təmin edir,
  3. məhsulun seçilməsi prosesini asanlaşdırır.

Şirkətlər üçün brendin əhəmiyyəti

brend-marka-brand

Güclü bir brendə sahib şirkət, unbranded məhsulları olan şirkətlər üzərində rəqabət üstünlüyünə malik olur və satışdan daha yüksək mənfəət əldə edə bilir.

Sizə maraqlı ola bilər: CRM nədir? CRM nə üçün lazımdır?