15 49.0138 8.38624 both 1 both 0 4000 1 1 horizontal https://seven.services/blog 300

Kontent və auditoriya

  *Kontent – alıcının sizin məhsulunuzu almağa sövq edən yeganə vasitədir.
Kontent faydalı, estetik və emosional olmalıdır.
Paylaşım, hekayə və canlı yayımlar:
Paylaşım: Gündə 1-3 dəfə.
Hekayə: Gündə 3-10 dəfə.
Canlı yayım: Həftədə 1-2 dəfə.
Auditoriyanızı nəzərə alaraq, bunlar dəqiqləşdirilməlidir:
1. Məhsulunuzun özəllikləri.
2. Hansı vəziyyətdə sizin məhsulunuzun lazım olduğu.
3. Məhsulunuzun hansı problemləri həll etdikləri.

Sizə maraqlı ola bilər: Güclü satış potensialına malik sayt necə olmalıdır?